تمامی آگهی ها

فروش ویلای استخردار جنگلی

Path 14
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
3,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
720
مترمربع
domain
متراژ بنا:
310
مترمربع
domain

2 روز پیش

فروش ویلای استخردار جنگلی

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
649,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

3 روز پیش

فروش ویلای جنگلی شهرکی

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 14
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,200,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
270
مترمربع
domain

4 روز پیش

ویلای دوبلکس شهرکی
ویژه

ویلای دوبلکس سه خوابه

Path 12
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
2,100,000,000
تومان
domain
متراژ:
550
مترمربع
domain
متراژ بنا:
250
مترمربع
domain

1 هفته پیش

ویلای دوبلکس سه خوابه

فروش ویلای دوبلکس شهرکی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
560,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
140
مترمربع
domain

2 هفته پیش

فروش ویلای دوبلکس شهرکی
ویژه

ویلا باغ دوخوابه جنگلی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
790,000,000
تومان
domain
متراژ:
750
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

2 هفته پیش

ویلا باغ دوخوابه جنگلی

ویلای لاکچری استخردار

Path 21
videocam ۱
PIN
نوشهر، سیسنگان
payment
7,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
520
مترمربع
domain
متراژ بنا:
750
مترمربع
domain

2 هفته پیش

ویلای لاکچری استخردار
ویژه

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
825,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

2 هفته پیش

فروش ویلای جنگلی شهرکی
ویژه

فروش ویلای دوبلکس شهرکی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
970,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

2 هفته پیش

فروش ویلای دوبلکس شهرکی

ویلای جنگلی دوبلکس با دید ساحلی

Path 12
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
1,990,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
260
مترمربع
domain

2 هفته پیش

ویلای جنگلی دوبلکس با دید ساحلی

فروش ویلای دوبلکس شهرکی

Path 16
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
890,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
230
مترمربع
domain

2 هفته پیش

فروش ویلای دوبلکس شهرکی
ویژه

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
585,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
150
مترمربع
domain

2 هفته پیش

فروش ویلای جنگلی شهرکی

فروش ویلای جنگلی مبله با دید ساحلی

Path 22
videocam ۱
PIN
نوشهر، سیسنگان
payment
3,250,000,000
تومان
domain
متراژ:
500
مترمربع
domain
متراژ بنا:
320
مترمربع
domain

2 هفته پیش

فروش ویلای جنگلی مبله با دید ساحلی

ویلای جنگلی دوخوابه

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
298,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
110
مترمربع
domain

2 هفته پیش

ویلای جنگلی دوخوابه
ویژه

فروش ویلای دوبلکس جنگلی

Path 16
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
1,800,000,000
تومان
domain
متراژ:
380
مترمربع
domain
متراژ بنا:
280
مترمربع
domain

2 هفته پیش

فروش ویلای دوبلکس جنگلی
گفتگو آنلاین
در واتس آپ