مرور برچسب

طبیعت الیمستان

الیمستان، مکان رویس گیاه الیما است که در ماه اردیبهشت می روید. نام این جنگل از وجود این گیاه برگرفته شده است. روستای الیمستان یک روستای نزدیک به این جنگل می باشد که از توابع بخش مرکزی آمل در کیلومتر 20 جاده هراز از آمل است.
ادامه مطلب ...