مرور رده

معاملات ملکی

نحوه برخورد با مشتری باید به این صورت باشد که سریع، مودب و رسمی باشید. مشتری در واقع از شما توقع چنین مواردی را دارد. در این صورت مشتری اگر از شما سوالی بپرسد متوجه می شود که زمان می گذارید تا پاسخ او را به صورت کامل ارائه دهید. در صورتی که بسیاری از افراد سعی می کنند پاسخی مختصر را در کوتاهترین…
ادامه مطلب ...